automaattivaihteiston öljyn kitkakerroin tallinn@hobenool.eu Puh +372 5191 5001

Olet todennäköisesti blogimme ahkerana lukijana huomannut, että kirjoitamme paljon automaattivaihteiston öljyn kitkakertoimesta. Se johtuu siitä, että öljyn kunnon näkökulmasta kyseessä on erittäin tärkeä parametri. Tarkastelemme tänään lähemmin, miksi näin on.

Kytkinten elinikä sekä enimmäiskyky siirtää tehoa moottorista pyöriin riippuu lähinnä levyjen välisistä kitkaominaisuuksista, joten kytkinten välinen sopivuus on erittäin tärkeää ja yksi tärkeimpiä vaihteiston ominaisuuksia. Öljyn kitkakerroin (engl. friction coefficient) kertoo sen, miten hyvin tai huonosti kytkinlevyt sopivat keskenään, kun niiden välillä on ohut kerros automaattivaihteiston öljyä.

Todellisuudessa erotetaan vielä staattinen kitkakerroin ja dynaaminen kitkakerroin. Dynaaminen kitkakerroin osoittaa keskenään liukuvien kytkinlevyjen kitkavastuksen. Staattinen kitkaluku osoittaa paikallaan olevien kytkinlevyjen välisen kitkan voimakkuuden.

Milloin kytkinlevyt liukuvat?

Kytkinlevyt liukuvat vaihteiden vaihtohetkellä. Se on hetki, jolloin kytkinlevyt painuvat voimakkaammin yhteen. Mitä suurempi öljyn dynaaminen kitkakerroin on, sitä paremmin kytkinlevyt sopivat toisiinsa eli sitä nopeammin niiden väliset nopeudet tasoittavat – vaihde menee päälle.

Mitä matalampi dynaaminen kitkakerroin on, sitä kauemmin kytkinlevyt liukuvat ja vaihde vaihtuu pitkään. Vaihteen vaihto ei saa luonnollisesti olla liian lyhyt eikä myöskään liian pitkä. Ensimmäisessä tapauksessa tunnet voimakkaan nykäisyn, jälkimmäisessä kytkinlevyt kuumenevat ja kuluvat aina vaihdetta vaihtaessa liikaa.

Staattinen kitkakerroin on öljyn ominaisuus pitää paikoillaan olevat kytkinlevyt yhdessä. Saattaa tuntua oudolta, mutta staattinen ja dynaaminen kitkakerroin ovat harvoin samat ja ne eivät saakaan olla samat!

Otetaan yksi esimerkki tavallisesta elämästä, jossa staattinen eli lepokitka on suurempi kuin dynaaminen. Laita sormi pesualtaan märkää pintaa vasten ja liikuta sitä – todennäköisesti kuulet narsketta. Se johtuu siitä, että dynaaminen kitkakerroin sormesi ja pesualtaan välissä on pienempi kuin staattinen kitkakerroin – liukuva sormi liukuu helpommin kuin paikallaan oleva sormi alkaisi liukua. Kukaan ei halua ajoneuvoa, jonka kierrokset heittelevät ajettaessa tai vaihteenvaihto on narisevaa. Siksi vaihteiston öljyn staattinen ja dynaaminen kitkakerroin yritetäänkin ”säätää mahdollisimman oikeaksi”. Osa kemikaaleista nostaa ja toiset puolestaan laskevat kitkakerrointa.

Mitä tarkoittaa, jos vaihteiston staattinen kitkakerroin on suuri?

Vaihteiden vaihtohetkellä kytkinlevyt liukuvat keskenään (dynaaminen kitkakerroin). Välittömästi ennen kytkinlevyjen pyörimisen tasoittamista (lukitusta) on staattisen kitkakertoimen vuoro. Jos se on suurempi kuin dynaaminen, kytkinlevyt jarrutetaan yhtäkkiä ja nykäisten. Se tuntuu nykäisynä vaihteita vaihdettaessa.

Näin ollen paras tilanne on silloin, kun staattinen ja dynaaminen kitkakerroin ovat melko samat (staattinen hieman pienempi) ja dynaaminen kitkakerroin kasvaisi, kun liukuminen suurenee. Se tarkoittaa sitä, että mitä nopeammin levyt alkavat pyöriä, sitä enemmän niitä myös jarrutetaan.

Suuruuksia voidaan muuttaa erilaisilla lisäaineilla. Valitettavasti öljyn ominaisuudet muuttuvat ajan mittaan ja staattinen kitkakerroin (erityisesti korkeissa lämpötiloissa pitkäaikaisessa käytössä) muuttuu. Yksi yleinen vanhan ja kuluneen öljyn erityispiirre on kytkinlevyjen tärinä. Se johtuu juuri öljyssä ja kytkinlevyissä ajan mittaan tapahtuneista muutoksista.

Tärkeää on, että kitkakerroin ei riipu pelkästään öljystä, vaan myös kytkinlevyjen materiaalista ja vaihteiston ohjelmistosta. Siksi onkin erittäin tärkeää, että vaihteistoon laitetaan oikeaa öljyä, jonka ominaisuudet sopivat vaihteiston omiin materiaaleihin ja ohjausjärjestelmään. Sama vaihteisto, joka on BMW:ssä tai Audissa, käyttää esimerkiksi eri öljyä ja syynä siihen on ohjelmisto, jolla vaihteistoja ohjataan. Toisessa tapauksessa huomioidaan, että käytössä on erittäin liukas öljy, toisessa ei.

Toivottavasti ymmärrät nyt automaattivaihteiston öljyn sielunelämää hieman paremmin etkä ala käyttämään vaihteistossa universaaliöljyjä. Vaihteiston öljy on huipputeknologinen tuote ja siksi tulisi käyttää ainoastaan lisensoituja öljyjä.