Automaattivaihteiston ohjelmisto tallinn@hobenool.eu Puh +372 5191 5001

Nykyaikaiset automaattivaihteistot käyttävät ohjaamisessa paljon elektroniikkaa, kuten nopeus- ja paine-anturit, sähköisesti ohjattavat venttiilit eli solenoidit, lämpötila-anturit, vaihteenvaihdon aseman magneettianturit.

Vaihteiston työtä ohjaa tietokone, joka päättää yhdessä moottorista tulevan tiedon kanssa mikä vaihde, milloin ja miten vaihdetaan. Tuntuuko yksinkertaiselta? Valitettavasti vaihteiston tila muuttuu ajan mittaan jatkuvasti, mikä tekee siitä melko monimutkaista.

Mikä vaikuttaa vaihteiston työhön

  1. Lämpötila – kylmä öljy on melko viskoosista, kun taas kuuma öljy on hyvin juoksevaa. Oletamme, että vaihteisto vaihtaisi vaihteita sujuvasti molemmassa tilanteessa – aamulla kylmällä moottorilla startatessa ja kaupunkiruuhkassa kuumalla vaihteistolla ajettaessa. Tietokone ohjaa kylmän tai kuuman vaihteiston vaihteen vaihtamista eri tavoin (muuttaen kytkinpainetta, aikaa, täyttönopeutta ja muita parametreja).
  2. Vaihteiston mekaaninen kuluminen – käytön aikana vaihteisto kuluu (kytkinten välykset suurenevat, syntyy vaihteiston sisäisiä öljyvuotoja). Niiden kompensointi on tärkeää sujuvan vaihteiden vaihdon saavuttamiseksi. Esimerkiksi kulunut kytkin kytketään hieman aiemmin, vuotavan männän liikuttamiseksi nostetaan painetta jne.
  3. Ohjausyksikön mekaaninen kuluminen ja saastuminen – hieno metallipöly kuluttaa ohjausyksikön pintaa aiheuttaen siellä öljyvuotoja. Kuumalla vaihteistolla (öljy on nestemäistä) sitä on kompensoitava kytkemispainetta nostamalla. Öljyssä olevat aineet myös kerrostuvat ns. hartsin muodossa ohjausyksikön sähköventtiileihin (solenoidit) tarttuen yleensä matalassa rasituksessa ja korkeissa lämpötiloissa (toki päinvastainenkin no mahdollista), ja tätä yritetään kompensoida muuttamalla kytkemisaikoja.
  4. Öljyn kitkakerroin eli öljyn liukkausaste kytkinlevyjen välissä muuttuu ajan mittaan jatkuvasti. Mitä vanhempi ja pidempään korkeassa lämpötilassa käytetty öljy, sitä paremmin se tarttuu kytkinlevyjen välillä. Koska haluamme, että vaihteiden vaihto olisi sujuvaa myös vanhalla öljyllä, vanhan öljyn tapauksessa kytkinten kytkentää muutetaan ohjelmistollisesti.
  5. Viskositeetti eli kuinka paksua tai juoksevaa öljy on. Vaihteiston öljyn viskositeetti muuttuu ajan mittaan jatkuvasti. Yleensä sen viskositeetti suurenee, koska ohentavat lisäaineet haihtuvat ajan mittaan. Viskoosisempi öljy edellyttää myös toisenlaista vaihteiden vaihtamista, mitä kompensoidaan tietokoneohjelmalla.

Kuten edellä mainitusta ilmenee, vaihteiston tilanne muuttuu ajan mittaan jatkuvasti ja sujuvaksi vaihteiden vaihtamiseksi tietokoneohjelma yrittää kompensoida kytkemistä jatkuvasti. Helpolta vaikuttava tehtävä on vaikea siksi, että useat autonvalmistajat eivät suunnittele eivätkä rakenna itse vaihteistoja.

Vaihteiston ohjelmisto on monimutkaisempi kuin moottorin ohjelmisto juuri siksi, että on otettava huomioon sekä ajan mittaan tapahtuva kuluminen, kuskin ajotyyli sekä lämpötilahaarukka, jossa vaihteisto toimii.

Yleensä kaikki autonvalmistajat tarjoavat vaihteiston ohjelmistopäivityksiä. Yleensä päivityksen syynä on jokin järjestelmällisempi ja laajempi ongelma, mutta on myös tilanteita, joissa esimerkiksi vaihteiston öljy korvataan uudemmalla ja siksi ohjelmisto on päivitettävä.

Hyvä esimerkki on Mercedeksen 7-vaihteinen ja Audin 6-vaihteiset Quattro-vaihteistot – ohjelmiston päivitysvaatimus perustui juuri uuteen öljyyn, joka oli juoksevampaa ja liukkaampaa (matalampi kitkakerroin), minkä vuoksi vaihteiston paineita lisättiin.

Valitettavasti myöskään vaihteistoinsinöörit eivät pysty välttämään ns. ”lapsenvikoja”. Siksi paras ratkaisu on viimeisin voimassa oleva vaihteiston ohjelmisto.

HUOM! Koska vaihteisto toimii moottorin kanssa yhdessä, parhaan tuloksen saa päivittämällä myös moottorin ohjelmiston uusimpaan versioon.