automaattivaihteiston viat tallinn@hobenool.eu Puh +372 5191 5001

Vaihteiston yleisimmät viat ovat:

  • laakereiden kuluminen ja hajoaminen
  • tiivisteiden hajoaminen (myös happojen vaikutuksesta)
  • kytkinlevyjen kuluminen ja hiiltyminen
  • ohjausyksikön pintojen kuluminen sekä saastuminen
  • vaihteiston virheellinen toiminta (nykiminen, tärinä, kierrosten vaihtelu, ryminä jne.).

Suurin osa kyseisistä vioista johtuu vanhasta öljystä eli tilanteesta, jossa joku öljyn ominaisuuksista on ylittänyt kriittisen rajan.

Toinen suuri syy vaihteiston vikoihin on rakenteelliset erityispiirteet. Insinöörit ovat tehneet laskelmissa virheen ja sen vuoksi jokin osista hajoaa. Sitä lisää luonnollisesti jo huonosta öljystä aiheutunut voimakkaampi vaihteiden vaihto (iskut vaihdelaatikossa). Siihen auttaa parannettujen/vahvistettujen osien käyttäminen vaihteistossa, jossa ns. lapsenviat on jo korjattu.

Kolmantena vian syynä voi pitää vieraan nesteen joutumista vaihteistoon. Se voi olla vesi tai jäähdytysneste. Jokaisessa vaihdelaatikossa on tietty määrä vettä – yleensä se joutuu vaihteistoon sen jäähtyessä, jolloin vaihteisto imee joka kertaa itseensä 0,5-1 l raikasta ja Virossa yleensä kosteaa ilmaa. Lisäksi vesi voi joutua vaihteistoon rikkinäisen tiivisteen vuoksi tai suoraan tuuletuskorkista (suuresta lätäköstä ajaminen, tuuletuskorkin hajoaminen, jäähdytysjärjestelmän kondensaatioveden vuotaminen tms.). Veden lisäksi vaihteistoon voi joutua myös ajoneuvon moottorin jäähdytysnestettä. Lue tästä, mitä tapahtuu, jos vaihteistoon on joutunut vierasta nestettä!