Automaattivaihteisto tallinn@hobenool.eu Puh +372 5191 5001

Vaihteiston tehtävä on ohjata moottorin generoima energia eteenpäin kardaaniin tai vetoakseleihin. Koska tavallisen ajoneuvon sisäinen polttomoottori on tehoton, tehon lisäämiseksi on käytettävä vaihteita eli muutettava siirtoa. Teoriassa asia on yksinkertainen – on valittava oikea vaihde ajoneuvon liikuttamiseksi sekä vaihdettava seuraava vaihde oikealla hetkellä.

Ennen elektroniikan käyttöönottoa automaattivaihteisto toimi kuten hydraulinen tietokone. Ajoneuvon nopeudesta riippuva öljynpaine yritti vaihtaa suurempia vaihteita (mitä suurempi nopeus, sitä suurempi vaihde) ja kaasupolkimen asennosta riippuva paine yritti vaihtaa pienempiä vaihteita (mitä enemmän painat poljinta, sitä enemmän kuski haluaa kiihdyttää, eli vaihdamme matalamman vaihteen). Niiden ”kilpailusta” syntyikin päätös, milloin vaihteita vaihdetaan ja vaihdetaanko suurempaan vai pienempään vaihteeseen.

Tällaisten vaihteistojen hydraulinen kaavio on hyvin monimutkainen, mutta samalla myös hyvin toimintavarma. Vaihteiden vaihtamisnopeus ja mukavuus eivät tosin olleet verrattavissa nykyaikaisin vaihteistoihin.

Tilanne on itse asiassa sama nykyisin, kun käytetään sähköisiä ohjausyksikköjä – ohjausyksikkö päättää erilaisten antureiden tiedon perusteella, milloin, miten ja mikä vaihde vaihdetaan.

Vanha hydromekaaninen vaihteisto otti huomioon ainoastaan ajoneuvon nopeuden, moottorin rasituksen ja kaasupolkimen asennon. Uudet vaihteistot huomioivat lisäksi kuskin ajotyylin, ympäristövaatimukset, lämpötilan, öljyn ja vaihteiston vanhenemisen ja kulumisen ja jopa sen, ajaako auto mutkassa vai ei jne.

Vaihteistojen tyypit

Kuten sanottu, vaihteistolla tarkoitetaan yleensä mekaanista koostumusta, joka välittää moottorin mekaanisen energian vetoakseleiden kautta pyöriin. Vaihteisto saa syötteen moottorilta kytkimen kautta ja vaihteesta riippuen joko lisää tai vähentää tehoa.

Kaikilla vaihteistoilla on yksi yhteinen piirre – erilainen siirtonopeus tarpeesta riippuen sekä mahdollisuus vaihtaa vetosuuntaa (peruutusvaihde). Vaihteistotyyppejä on todellisuudessa useita erilaisia ja yleisintä on niiden erottelu sen perusteella, katkaistaanko veto vaihdetta vaihdettaessa vai ei.

Vetovoiman katkaisu tapahtuu, jos moottori erotetaan vaihteenvaihtohetkellä vaihteistosta – se tapahtuu esimerkiksi manuaalivaihteisella (MT-Manual Transmission) autolla vaihdetta vaihdettaessa, kun kytkintä painetaan.

Se tapahtuu samoin myös AMT:ssä (Automated Manual Transmission), jossa manuaalivaihteistoa vaihtaa ja kytkee ns. robotti. Molemmissa tapauksissa puutteena on se, että vaihteen vaihtaminen kestää pitkään ja tuntuu selkeästi.

CVT, AT ja DCT ovat kaikki vaihteistoja, joissa vaihteita vaihdettaessa (siirtoa muutettaessa) veto ei vähene, vaan kiihdytys on tasaista ja nopeaa. Keskitymmekin itse asiassa työssämme näihin kolmeen vaihteistotyyppiin:

Kaikkia edellä mainittuja vaihtoehtoja voi jossain määrin yhdistää hybridimoottoriin muuttamalla vaihteisto joko osittain tai kokonaan sähköiseksi.